Vacature

OCMW Laarne zoekt kinderbegeleider (onthaalouder)

Functieomschrijving

“Heb jij een warm hart voor kinderen? Ben je zorgzaam en creatief? Dan zijn wij op zoek naar jou!”

De onthaalouders van onze dienst zetten veiligheid en gezondheid van het kind voorop. De kinderen zijn tussen 0-3 jaar.

Open communicatie tussen ouders, kinderbegeleiders en verantwoordelijken is van groot belang. Ook het pedagogisch en didactisch aspect is een groot en belangrijk deel van de kinderopvang, ter voorbereiding op een schoolgaande toekomst. De kinderbegeleiders spelen in op de specifieke noden van elk kind. Welbevinden en betrokkenheid van de kinderen staan centraal binnen de kinderopvang.

Onthaalouders die bij een dienst aangesloten zijn, hebben een bijzonder (sui generis) statuut. Ze werken niet als werknemer met een arbeidsovereenkomst of met een statuut als zelfstandige. Zij krijgen een vergoeding (geen loon) en een vervangingsinkomen bij afwezigheid van kinderen, onafhankelijk van hun wil. Ook kan hij/zij pensioenrechten opbouwen, en zelf een recht op kinderbijslag, geboorte- en adoptiepremie doen ontstaan. De onthaalouder is verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen.

 

Profiel

 • Vertrouwensband opbouwen met ouders/kind
 • Activiteiten organiseren en begeleiden
 • Eet- en verzorgingsmomenten begeleiden
 • Maaltijden voorbereiden
 • Samenwerken met je collega’s

 

Jobgerelateerde competenties

 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Oefeningen begeleiden voor een hulpbehoevend kind volgens een therapeutisch model
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega’s
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Spelactiviteiten organiseren – Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
 • Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, …)
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
 • De ouders, familie en leerkrachten informeren

 

Persoonsgebonden competenties

 • Flexibiliteit
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid
 • Communiceren
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

 

Aanbod

 • Verantwoordelijke en/of pedagogische coach is een aanspreekpunt voor al jouw vragen
 • Administratieve ondersteuning
 • Vormingen aangeboden door de dienst
 • Belastingvrije onkostenvergoeding
 • Mogelijkheid tot gebruikmaken van de spelotheek
 • Tablet wordt ter beschikking gesteld
 • Je hebt recht op een vergoeding (opvanguitkering van RVA) wanneer de kinderen buiten je wil om niet komen.

 

Plaats tewerkstelling
9270 KALKEN

 

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: dienst.opvanggezinnen@laarne.be
Per telefoon: 09 365 46 90
Contact: Dienst opvanggezinnen

Je dient in het bezit te zijn van attest levensreddend handelen kinderen of bereid deze opleiding te volgen.

 • Solliciteren kan via mail
 • Solliciteren met CV

Nadien word je telefonisch of per mail gecontacteerd en uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de dienstverantwoordelijke. Ben je nog niet volledig overtuigd? Dan kan je een dagje meelopen in de opvang waar je terechtkomt, zodat je kan kennismaken met de werking en de collega’s.

Solliciteren met CV

 

Meer info: Kinderbegeleider (onthaalouder) – KALKEN (vdab.be)