Vergoeding

Bereken jouw maandelijkse vergoeding

Per dag dat je een kind opvangt krijg je een kostenvergoeding van de Organisator Gezinsopvang. Deze is fiscaal vrijgesteld en wordt dus niet belast. Jouw maandelijkse vergoeding is afhankelijk van het aantal kinderen en het aantal uur dat ze in je opvang blijven.

Aangezien jouw vergoeding afhankelijk is van het aantal kinderen, kan dit bedrag schommelen. Als een kind ziek is of op vakantie gaat, bijvoorbeeld. Als je zelf vakantie neemt, krijg je geen vergoeding.

Kostenvergoeding 2024

Deze bedragen kunnen veranderen:

vanaf 1 januari 2024:

  • 28.15 euro voor een volle dag
  • 16.89 euro bij 60% (halve dag)
  • 11.26 euro bij 40%
  • 45,04 euro bij 160% (meer dan 11u)

Voor de opvang van kinderen met bijzondere noden, voor opvang op bijzondere momenten (bv. weekend) en voor buitenschoolse opvang gelden andere vergoedingen en afspraken.

Aantal kids

Samen met je dienstverantwoordelijke overleg je hoeveel kinderen je best kan opvangen. Dat hangt af van je eigen wensen, je draagkracht, je gezinssamenstelling, de beschikbare ruimte en de capaciteit die de Organisator Gezinsopvang je toekent.

Wettelijk mag je maximaal acht kinderen tegelijk opvangen, er wordt gestreefd naar een gemiddelde van vier kinderen.

Eigen kinderen

Uiteraard moet je niet betalen voor de opvang van je eigen kinderen. Maar je krijgt er dan ook geen kostenvergoeding voor. Tot het einde van de kleuterschool tellen ze wel mee in het totaal van de aanwezigen.

Vaste kosten

Je staat zelf in voor de kosten van voeding, elektriciteit, water, verwarming… Met uitzondering voor fles- en dieetvoeding sta jij zelf in voor de aankoop en bereiding van een gevarieerde en evenwichtige voeding voor de kinderen. Ouders brengen zelf luiers mee.