Organisator gezinsopvang

Ondersteund door een sterk netwerk

Wanneer je je aansluit bij de Organisator Gezinsopvang geniet je van extra voordelen.

Aanspreekpunt

De Organisator Gezinsopvang selecteert kandidaat-onthaalouders, begeleidt ouders die opvang zoeken en stuurt hen door naar jou. Samen met jouw collega-onthaalouders vormt het een sterk aanspreekpunt. Je vangt alleen kinderen op die al bij de organisator zijn langsgegaan en dus al heel wat weten over de opvang.

Administratieve hulp

De organisator zorgt voor een stipte uitbetaling van de belastingvrije onkostenvergoeding en neemt het grootste deel van de administratie voor zich.

Pedagogische ondersteuning

De organisator steunt je bij de praktische opvolging en de pedagogische begeleiding van de kinderen. Zo krijg je bijvoorbeeld informatie over de verzorging en opvoeding van baby’s en peuters (gezonde voeding, zindelijk worden…).

Opleidingen & vormingen

De organisator biedt je opleidingen en vormingen aan, zodat je je permanent kan bijscholen.

Verzekering

Kinderen in huis zijn een hele verantwoordelijkheid. De organisator zorgt ervoor dat je voldoende verzekerd bent. Er is minimaal een verzekering lichamelijke ongevallen voor de kinderen. Voor de onthaalouders is er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

Sociaal statuut

Als aangesloten onthaalouder ben je geen zelfstandige of werknemer, maar heb je een eigen sociaal statuut. Zo bouw je rechten op voor kinderbijslag, pensioenrechten en terugbetaling van gezondheidskosten. In bepaalde gevallen kan je beroep doen op een opvanguitkering of vervangingsinkomen: (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit, arbeidsongeval.