Veelgestelde vragen


Dan mag je ervoor kiezen om te stoppen met werken, in het kader van de preventieve werkverwijdering wegens zwangerschap. Alles valt onder het kader van je ziekenfonds. Via je ziekenfonds ontvang je tijdens je verdere zwangerschap een uitkering tot het ogenblik dat je van je moederschapsrust kan genieten. Je moederschapsrust duurt maximaal 15 weken, neem wel één week voor de geboorte. Je kan ook genieten van borstvoedingsverlof.


Dankzij je sociaal statuut heb je net als een gewone werknemer recht op een ziekte-uitkering. Je ontvangt een uitkering vanaf de eerste ziektedag.
Wat moet je hiervoor doen? Bezorg je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, ook beter gekend als het document “vertrouwelijk” (dat ingevuld wordt door je arts) aan jouw ziekenfonds of de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit. Indien je hierover vragen hebt, kan je steeds terecht bij jouw ziekenfonds of de Hulpkas voor ziekte en invaliditeit.


Dat kan. Als onthaalouder ontvang je voor de opvang van de kinderen een kostenvergoeding. Deze wordt niet beschouwd als beroepsinkomen en mag dus gecombineerd worden met een ander inkomen zoals de premie voor loopbaanonderbreking. De opvanguitkering die je eventueel zou ontvangen bij afwezigheid van een kind is ook te combineren met je onderbrekingsuitkering.


Dat mag, maar moet niet. De meeste onthaalouders kiezen voor thuisopvang. In dat geval delen jij en je huisgenoten de ruimte die je nodig hebt samen met de opvangkinderen.
Andere onthaalouders huren – eventueel samen met een andere onthaalouder – een huis of een deel van een huis waar ze de opvang organiseren. Op die manier werk je dus ook buitenshuis.


De meeste onthaalouders vangen de kinderen in hun eentje op. Toch werken meer en meer onthaalouders ook samen. Soms kan dat een samenwerking zijn tussen dochter en moeder, maar dat kan evengoed tussen twee onbekenden die in één woning aan de slag gaan. Misschien is er wel een onthaalouder in jouw buurt die iemand zoekt om samen in haar/zijn huis kinderen op te vangen?
Wanneer je als samenwerkende onthaalouder aan de slag wil gaan, dien je rekening houden met een aantal bijkomende voorwaarden zoals voor de infrastructuur, de brandveiligheid, het maximum aantal kinderen dat je opvangt en bijkomende verplichtingen voor de voedselveiligheid.